O projekcie

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej to projekt realizowany na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem podejmowanych działań jest wspieranie podmiotów i osób zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej, poprzez pomoc specjalistów z dziedziny ekonomii, prawa, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi.
Wszystkie osoby zainteresowane działalnością gospodarczą w formie przedsiębiorstwa społecznego, mogą liczyć na wsparcie w postaci szkoleń, indywidualnego i grupowego doradztwa specjalistów, opiekę mentora a także wsparcie w postaci finansowej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej lub utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej to także działalność zmierzająca do budowania lokalnych partnerstw, zawiązywania koalicji na rzecz rozwoju podmiotów trzeciego sektora oraz promocji przedsiębiorstw ekonomii społecznej. W latach 2019-2022 nasze wsparcie dedykujemy mieszkańcom subregionu 4 województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, włocławskiego i żnińskiego.

Aktualności

SPOTKANIE ANIMACYJNE

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie animacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki. Na spotkaniu zostaną poruszone tematy związane z powołaniem spółdzielni socjalnej.

ZAKUP PROSPOŁECZNY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o przyznanie znaku "ZAKUP PROSPOŁECZNY".

Bezpłatne porady specjalistów

Jeśli jesteś członkiem spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej lub po prostu osobą zainteresowaną ekonomią społeczną. Masz wątpliwości natury prawnej, księgowej, kadrowej lub pytania dotyczące działalności w III sektorze. Skorzystaj z BEZPŁATNYCH porad specjalistów we Włocławku i na terenie powiatu włocławskiego.