O projekcie

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej to projekt realizowany na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem podejmowanych działań jest wspieranie podmiotów i osób zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej, poprzez pomoc specjalistów z dziedziny ekonomii, prawa, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi.
Wszystkie osoby zainteresowane działalnością gospodarczą w formie przedsiębiorstwa społecznego, mogą liczyć na wsparcie w postaci szkoleń, indywidualnego i grupowego doradztwa specjalistów, opiekę mentora a także wsparcie w postaci finansowej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej lub utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej to także działalność zmierzająca do budowania lokalnych partnerstw, zawiązywania koalicji na rzecz rozwoju podmiotów trzeciego sektora oraz promocji przedsiębiorstw ekonomii społecznej. W latach 2016-2019 nasze wsparcie dedykujemy mieszkańcom subregionu 4 województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, włocławskiego i żnińskiego.

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne we Włocławku!

Serdecznie zapraszamy 21 października o godzinie 10:00 na spotkanie informacyjne do nowo otwartej siedziby KPCES we Włocławku (ul. Toruńska 30).

XIII Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

24 października 2016 r. w Toruniu (Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6, Toruń)  odbędzie się XIII Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych. Forum jest miejscem corocznego spotkania toruńskiego środowiska pozarządowego z przedstawicielami samorządu lokalnego, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Szkolenie - ochrona danych osobowych istotnych dla organizacji pozarządowych

Urząd Miasta Bydgoszczy zaprasza 11 października 2016 roku w godzinach 16:00 – 18:00 (siedziba Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, sala nr 5) na szkolenie z podstawowych zagadnień dot. ochrony danych osobowych istotnych dla organizacji pozarządowych.