Aktualności

Jarmark Bożonarodzeniowy z OWES 29 listopada 2021

Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkie chętne organizacje pozarządowe do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w dniach 3-5 grudnia na Zielonym Rynku we Włocławku. 

Punkt konsultacyjno-informacyjny 19 listopada 2021

Tegoroczne Forum Ekonomii Społecznej, któreodbyło się we Włocławku byłookazją do debaty na temat kondycji wolontariatu po pandemii oraz dyskusji na temat rzeczywistości popandemicznej III Sektora. Nasz punkt konsultacyjny zorganizowany w ramach forum przyciągnął dużą uwagę przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgłaszających szereg pytań dotyczących funkcjonowania i finansowania swojej działalności

Newsletter

Kontakt

Adres biura:
ul. Poznańska 43 Inowrocław
plac Wolności 17 Włocławek