Aktualności

Program "Równać Szanse"

Ideą programu jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży, które pozwolą im odnosić sukcesy. Na działania można pozyskać kwotę do 40 000 zł! Czas trwania projektu to 12 miesięcy. Biorą w nim udział młodzi ludzie w wieku 13-19 lat pracując pod okiem koordynatora zgłaszającego daną inicjatywę.

Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - zmiana terminu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 lutego 2022 r. podjął uchwałę  zmieniającą w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów objętych grantem w ramach projektu pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” wydłużając termin naboru wniosków do dnia 28 lutego 2022 r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - "Granty dla NGO"

Zapraszamy na szkolenie dotyczące konkursu grantowego skierowanego do organizacji pozarządowych "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"