Aktualności

Jarmark Bożonarodzeniowy z OWES

Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkie chętne organizacje pozarządowe do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w dniach 3-5 grudnia na Zielonym Rynku we Włocławku. 

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Tegoroczne Forum Ekonomii Społecznej, któreodbyło się we Włocławku byłookazją do debaty na temat kondycji wolontariatu po pandemii oraz dyskusji na temat rzeczywistości popandemicznej III Sektora. Nasz punkt konsultacyjny zorganizowany w ramach forum przyciągnął dużą uwagę przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgłaszających szereg pytań dotyczących funkcjonowania i finansowania swojej działalności

Forum Ekonomii Społecznej

Zapraszamy na Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 18.11.2021 w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Start godzina 9.30.