Aktualności

SPOTKANIE ANIMACYJNE

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie animacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki. Na spotkaniu zostaną poruszone tematy związane z powołaniem spółdzielni socjalnej.

ZAKUP PROSPOŁECZNY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o przyznanie znaku "ZAKUP PROSPOŁECZNY".

Bezpłatne porady specjalistów

Jeśli jesteś członkiem spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej lub po prostu osobą zainteresowaną ekonomią społeczną. Masz wątpliwości natury prawnej, księgowej, kadrowej lub pytania dotyczące działalności w III sektorze. Skorzystaj z BEZPŁATNYCH porad specjalistów we Włocławku i na terenie powiatu włocławskiego.