Aktualności

Granty dla Organizacji Pozarząodowych

"Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO" to projekt grantowy skierowany do organizacji pozarządowych. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO.

Jarmark Bożonarodzeniowy z OWES

Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkie chętne organizacje pozarządowe do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w dniach 3-5 grudnia na Zielonym Rynku we Włocławku. 

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Tegoroczne Forum Ekonomii Społecznej, któreodbyło się we Włocławku byłookazją do debaty na temat kondycji wolontariatu po pandemii oraz dyskusji na temat rzeczywistości popandemicznej III Sektora. Nasz punkt konsultacyjny zorganizowany w ramach forum przyciągnął dużą uwagę przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgłaszających szereg pytań dotyczących funkcjonowania i finansowania swojej działalności