Aktualności

STAŁA KONFERENCJA STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ - Przygotowanie do VIII Ogólnopolskiego

W jakim kierunku zmierza obecnie III sektor? - na te i inne tematy będziemy rozmawiać w dniach 20 -21 października 2016 r., na „STAŁEJ KONFERENCJI STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ  - Przygotowanie do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych” z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz reprezentantów Rządu RP .