Aktualności

Forum Ekonomii Społecznej

Zapraszamy na Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 18.11.2021 w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Start godzina 9.30.

Konkurs wiedzy o ekonomii społecznej

Jesteś uczniem szkoły średniej w naszym województwie? Wykaż się kreatywnością i nagraj film lub zrób prezentację o ekonomii społecznej na Pomorzu i Kujawach! Na najbardziej pomysłowych czekają atrakcyjne nagrody.

Centrum Rodziny w Gminie Inowrocław

Spółdzielnia Socjalna Wigor wraz z Gminą Inowrocław rozpoczęła realizację projektu "Centrum Rodziny - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". W ramach nawiązanej wspólpracy  zostaliśmy zaangażowani do realizacji projektu.