Aktualności

Krajowy Plan Odbudowy dla PES

W projekcie Krajowego Planu Odbudowy przewidziano możliwość inwestycyjnego wsparcia spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych. Nie jest jednak oczywiste, że po konsultacjach czy rozmowach z Komisją Europejską komponent ten zostanie zachowany. 

Nabór wniosków o mikrogranty dla NGO w powiatach włocławskim i żnińskim.

W ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - IIedycja posiada w swojej ofercie Mikrogranty wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji oraz organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji.

Uzyskaj status Przedsiębiorstwa Społecznego

Zapraszamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej działające na terenie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, włoclawskiego, żnińskiego, m. Inowrocławia i m. Włocławka do zgłaszania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.