Aktualności

Mikrogranty dla PES i grup inicjatywnych

Nasz Partner projektu pn. "OWES II edycja", prowadzi nabór wniosków na mikrogranty dla grup nieformalnych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego. Mikrogranty to wsparcie finansowe do 5.000,00 PLN przeznaczone na działania zmierzające do usamodzielnienia ekonomicznego organizacji.