O Nas

Realizatorem projektu Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu. Instytucje o bogatym doświadczeniu w inicjowaniu działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, tworzeniu partnerstw na rzecz inicjatyw lokalnych oraz posiadające zaplecze wykwalifikowanych trenerów i doradców. Decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej jest akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy od roku 2009 prowadzi działalność propagującą ekonomię społeczną poprzez realizację kampanii promocyjnych, szkoleń, doradztwa oraz studiów podyplomowe dedykowanych osobom zainteresowanym i pracownikom trzeciego sektora. Na przestrzeni ostatnich lat swojej działalności, wzmocniła pozycję przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów a co za tym idzie nowych miejsc pracy.


Fundacja Ekspert-Kujawy poza działalnością szkoleniowo – doradczą powołała do życia Kujawski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, w którym swoje siedziby ulokowały nowopowstałe firmy. Z powodzeniem inicjuje powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia w tym obszarze.