O Nas

Realizatorem projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja" jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu. Instytucje o bogatym doświadczeniu w inicjowaniu działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, tworzeniu partnerstw na rzecz inicjatyw lokalnych oraz posiadające zaplecze wykwalifikowanych trenerów i doradców. Decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej jest akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy od roku 2009 prowadzi działalność propagującą ekonomię społeczną poprzez realizację kampanii promocyjnych, szkoleń, doradztwa oraz studiów podyplomowe dedykowanych osobom zainteresowanym i pracownikom trzeciego sektora. Na przestrzeni ostatnich lat swojej działalności, wzmocniła pozycję przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów a co za tym idzie nowych miejsc pracy.

Kontakt:

Agnieszka Walczak-Beszczyńska
Koordynator Merytoryczny
agawa@byd.pl

 

Kinga Koprowska 
Doradca Kluczowy
kinga.koprowska@byd.pl

 

Paweł Seroczyński 
Doradca Biznesowy 
pawel.seroczynski@byd.pl

 

Waldemar Andrzejewski 
Animator
waldemar.andrzejewski@byd.pl

 

  Katarzyna Żero 
Doradca ds. Przedsiębiorczości

katarzyna.zero@byd.pl

 

Fundacja Ekspert-Kujawy poza działalnością szkoleniowo – doradczą powołała do życia Kujawski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, w którym swoje siedziby ulokowały nowopowstałe firmy. Z powodzeniem inicjuje powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia w tym obszarze.