Dokumenty

Poniżej znajdą Państwo formularze aplikacyjne, wymagane w procesie rekrutacji. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do biura projektu, punktu konsultacyjnego lub przesłać drogą elektroniczną na adres waldemar.andrzejewski@byd.pl. 

FORMULARZ APLIKACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH chcących utworzyć nowy podmiot w formie przedsiębiorstwa społecznego.

wersja DOC

wersja PDF


FORMULARZ APLIKACYJNY DLA OSÓB PRAWNYCH chcących utworzyć nowy podmiot w formie przedsiębiorstwa społecznego.

wersja DOC

wersja PDF

Dane osób, które planują przystąpienie do nowego przedsiębiorstwa społecznego (załącznik 1)

wersja DOC

wersja PDF


FORMULARZ APLIKACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH chcących utworzyć nowe miejsce pracy

wersja DOC

wersja PDF

Dane osoby, dla której planowane jest utworzenie nowego miejsca pracy (załącznik 1)

wersja DOC

wersja PDF