Bezpłatne porady specjalistów

Jeśli jesteś członkiem spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej lub po prostu osobą zainteresowaną ekonomią społeczną. Masz wątpliwości natury prawnej, księgowej, kadrowej lub pytania dotyczące działalności w III sektorze. Skorzystaj z BEZPŁATNYCH porad specjalistów we Włocławku i na terenie powiatu włocławskiego.

Oferujemy nieodpłatną pomoc w postaci porad indywidualnych lub grupowych z zakresu: prawa, kadr, finansów i księgowości, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na prowadzenie działalności oraz marketingu.

Aby umówić się z naszym doradcą w punkcie konsultacyjnym we Włocławku  lub innym miejscu na terenie całego powiatu włocławskiego, należy wysłać informację z zakresem oczekiwanej pomocy na adres waldemar.andrzejewski@byd.pl. Nasi pracownicy postarają się uzgodnić dogodny dla Państwa termin i miejsce spotkania.

Powrót do listy aktualności