ZAKUP PROSPOŁECZNY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o przyznanie znaku "ZAKUP PROSPOŁECZNY".

Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań - takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest  i powinien być dodatkowym bodźcem.

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. W celu upowszechnienia Znaku „Zakup Prospołeczny” wśród  mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, prowadzi ciągły nabór wniosków o przyznanie znaku. Więcej informacji na temat inicjatywy i niezbędnych dokumentów znajdą Państwo na stronie www.rops.torun.pl w zakładce Ekonomia Społeczna.

Honorowy patronat nad Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Powrót do listy aktualności