Formularze rekrutacyjne

Poniżej znajdą Państwo formularze aplikacyjne, wymagane w procesie rekrutacji. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do biura projektu, punktu konsultacyjnego lub przesłać drogą elektroniczną na adres kinga.koprowska@byd.pl. 

FORMULARZ APLIKACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

zainteresowanych zatrudnieniem lub utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego)

wersja DOC ; wersja PDF

deklaracja uczestnictwa w projekcie

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zgoda na przetwarzanie wizerunku osób fizycznych


FORMULARZ APLIKACYJNY DLA OSÓB PRAWNYCH

(zainteresowanych powołaniem nowego przedsiębiorstwa społecznego, zatrudnieniem w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub wsparciem doradczym i szkoleniowym)

wersja DOC ; wersja PDF

deklaracja uczestnictwa w projekcie

zgoda na przetwarzanie wizerunku osób fizycznych

oświadczenie o pomocy de minimis

oświadczenie o braku konieczności zwrotu przyznanej pomocy

formularz pomocy de minimis

wersja XLS ; wersja PDF


UMOWA SZKOLENIOWO - DORADCZA

wersja DOC ; wersja PDF