Kontakt z OWES

Biuro Kujawsko-Pomorskiego Centrum Ekonomii Społecznej

ul. Poznańska 43

Inowrocław

tel.: 52 567 00 90

Biuro projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja

pl. Wolności 17

Włocławek

tel.: 52 502 934 898

 

Agnieszka Walczak-Beszczyńska
koordynator merytoryczny

poza organizacją pracy OWES, dziekan Metropolitalnego Kolegium Nauk Społecznych w Inowrocławiu.


 

Waldemar Andrzejewski
animator

od 2010 roku związany z OWES m.in. jako doradca specjalistyczny, trener i animator. Koordynator projektów współfinansowanych z EFS.

 
 
Kinga Koprowska
doradca kluczowy
pracownik OWES od 2017 roku, wcześniej specjalista ds. rozliczeń, organizator wsparcia dla wielu grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej.
 
 
Katarzyna Żero
specjalista ds. rozliczeń
doświadczony pracownik sektora finsów i księgowości, wcześniej doracda OWES w Toruniu.

Natalia Majewska
edukator

w OWES od 2016 roku, organizator wsparcia dla osób indywidualnych, animator Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej.

 
 

Paweł Seroczyński
doradca biznesowy

wcześniej związany z sektorem bankowym, organizator i prelegent szkoleń branżowych, od 2020 roku doradca w OWES

Alicja Błaszczyk
specjalista ds. monitoringu

pracownik działu projektów WSG odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie projektów.

 

Katarzyna Wuttka
specjalista ds. zamówień

pracownik działu projektów WSG odpowiedzialny za postępowania zamówień publicznych.