Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej został powołany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w 2009 roku. W celu zapewnienia wysokich kompetencji trenerskich, na potrzeby działalności OWES zorganizowano i przeprowadzono dla trenerów, pracowników i osób zainteresowanych ścieżkę dydaktyczną w postaci rocznego Studium Podyplomowego - Ekonomia Społeczna.

 

 

W 2011 roku OWES zrealizował projekt skupiony na promocji ekonomii społecznej, szkoleniach skierowanych do pracowników NGO i przedstawicieli jednostek samorządowych oraz działaniach na rzecz podnoszenia świadomości lokalnych społeczności i możliwości jakie niesie prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty o charakterze pro społecznym. W latach 2011-2013 ze wsparcia OWES skorzystało łącznie 1630 osób na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kolejnym etapem rozwoju przypadającym na lata 2013-2015, były działania zmierzające do ugruntowania pozycji OWES jako odrębnej komórki w strukturze organizacyjnej uczelni. We współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, zrealizowany został projekt pn. Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej w wyniku którego zrealizowano szkolenia, doradztwo oraz udzielono dotacji inwestycyjnej nowo utworzonym przedsiębiorstwom społecznym.

 

W celu zwiększenia potencjału OWES, w lipcu 2015 roku zawiązano partnerstwo z Fundacją Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu. W wyniku podjętych zabiegów zdecydowano o kontynuacji projektu pn. Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej i poddano się procedurze akredytacyjnej prowadzonej przez Komisję Akredytacyjną przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ponad dziesięcioletnie doswiadczenie Wyższej Szkoły Gospodarki w obszarze ekonomii społecznej, pozwoliło w 2020 roku uzyskać kolejny Certyfikat OWES Wysokiej Jakości dla samodzielnie utworzonego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Ekonomii Społecznej. W ten sposób zostaliśmy jedynym podmiotem w województwie Kujawsko-Pomorskim, tworzącym dwa ośrodki występując w roli lidera i partnera.