Inauguracja prac Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

3 grudnia 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji. Spotkanie, choć realizowane w formie wideo konferencji, było okazją do podsumowania działań zrealizowanych w latach ubiegłych. 

W skład obecnego komitetu wchodzą przedstawiciele samorządów, podmiotów i przedsiębiorstw społecznych, ośrodków akademickich, centrów i klubów integracji, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Czas do kolejnego spotkania to etap przygotowania regulaminu prac RKRES i zespołów roboczych odpowiedzialnych między innymi za rozwój reintegracji społeczno - zawodowej, promocji i edukacji ekonomii społecznej.

Powrót do listy aktualności