Włocławek kolejnym partnerem ES

11 grudnia zyskaliśmy nowego partnera w działaniach zmierzających do rozwoju ekonomii społecznej. Na spotkaniu z przedstawicielami Włocławskiego Samorządu, opracowaliśmy i podpisaliśmy porozumienie mające na celu wspólną pracę na rzecz powołania nowego przedsiębiorstwa społecznego, a także realizację inicjatyw wzmacniających pozycję trzeciego sektora na terenie miasta. 

Chcielibyśmy podziękować Prezydentowi Miasta - Markowi Wojtkowskiemu za okazane zaufanie, Zastępcom Prezydenta - Domiceli Kopaczewskiej i Monice Jabłońskiej za zaangażowanie  w dotychczasowe prace. Jesteśmy pewni, że podpisane porozumienie przyczyni się do uzyskania szybkich efektów w postaci rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i wzrostu ich liczebności na terenie miasta Włocławka.

 

Powrót do listy aktualności