Uzyskaj status Przedsiębiorstwa Społecznego

Zapraszamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej działające na terenie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, włoclawskiego, żnińskiego, m. Inowrocławia i m. Włocławka do zgłaszania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. 

Lista przedsiębiorstw społecznych to ogólnopolska baza utworzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. Baza jest dostępna dla wszystkich podmiotów, które są zainteresowane zakupem usług i towarów od przedsiębiorstw łączących działalność gospodarczą z działalnością społeczną.
Ponieważ przedsiębiorstwa te przeznaczają wypracowany zysk na cele społeczne, są ważnym ogniwem pośród lokalnych podmiotów budujących wsparcie reintegracyjne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a co za tym idzie rozwój regionów.

Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i jakie należy spełnić warunki, dowiedzą się Państwo z regulaminu opublikowanego na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Wypełnione wnioski należy składać w biurze OWES lub elektronicznie na adres pawel.seroczynski@byd.pl

Powrót do listy aktualności
Forum Ekonomii Społecznej17.11.2021
Konkurs wiedzy o ekonomii społecznej22.04.2021
Centrum Rodziny w Gminie Inowrocław24.03.2021
Krajowy Plan Odbudowy dla PES24.03.2021
Nabór wniosków o mikrogranty dla NGO w powiatach włocławskim i żnińskim.01.03.2021
Archiwum wiadomości