Nabór wniosków o mikrogranty dla NGO w powiatach włocławskim i żnińskim.

W ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - IIedycja posiada w swojej ofercie Mikrogranty wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji oraz organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji.

Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Mikro granty to wsparcie w wysokości od 1500,00 zł do 5000,00zł, które można wykorzystać na:
opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji 
zakupu sprzętu i wyposażenia
 zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową
zakupu usług edukacyjnych
przeprowadzenia działań pilotażowych budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną 
 
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 29.01.2021
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: www.kpces.pl
Powrót do listy aktualności
Forum Ekonomii Społecznej17.11.2021
Konkurs wiedzy o ekonomii społecznej22.04.2021
Centrum Rodziny w Gminie Inowrocław24.03.2021
Krajowy Plan Odbudowy dla PES24.03.2021
Nabór wniosków o mikrogranty dla NGO w powiatach włocławskim i żnińskim.01.03.2021
Archiwum wiadomości