Centrum Rodziny w Gminie Inowrocław

Spółdzielnia Socjalna Wigor wraz z Gminą Inowrocław rozpoczęła realizację projektu "Centrum Rodziny - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". W ramach nawiązanej wspólpracy  zostaliśmy zaangażowani do realizacji projektu.

Trenerzy naszego OWES poprowadzą zajęcia z obszaru porad grupowych i indywidualnych, doradztwa zawodowego, prowadzenia grup klubu samopomocowego oraz szkoleń z kompetencji cyfrowych. W miesiącu marcu rozpoczęliśmy pracę z pierwszymi osobami oczekującymi wsparcia.

Powrót do listy aktualności
Forum Ekonomii Społecznej17.11.2021
Konkurs wiedzy o ekonomii społecznej22.04.2021
Centrum Rodziny w Gminie Inowrocław24.03.2021
Krajowy Plan Odbudowy dla PES24.03.2021
Nabór wniosków o mikrogranty dla NGO w powiatach włocławskim i żnińskim.01.03.2021
Archiwum wiadomości