Jarmark Bożonarodzeniowy z OWES

Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkie chętne organizacje pozarządowe do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w dniach 3-5 grudnia na Zielonym Rynku we Włocławku. 

Podczas Jarmarku mogą Państwo zaprezentować swoje produkty i usługi, korzystając z  bezpłatnego stanowiska w przygotowanym przez nas domku wystawowym.

Aby skorzystać z bezpłatnego stanowiska należy skontaktować się z naszym pracownikiem pod nr. telefonu 502 934 898, lub elektronicznie - malgorzata.kedzierska@byd.pl.

O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Nieodpłatne stoiska wystawiennicze organizujemy dla Państwa dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót do listy aktualności
Nabór wniosków o mikrogranty dla NGO w powiatach włocławskim i żnińskim.01.03.2021
Uzyskaj status Przedsiębiorstwa Społecznego03.02.2021
Włocławek kolejnym partnerem ES15.12.2020
Inauguracja prac Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej08.12.2020
Rozszerzamy współpracę z MOPR08.12.2020
Archiwum wiadomości